Son Kelimeler

Nefi Kimdir, Nefi Hayatı

Sponsorlu Bağlantılar

Nefi Biyografisi «TIKLA»

Divan Edebiyatı Şairi 1572 yılında Erzurumun Hasankale ilçesinde doğdu. Asıl adı Ömerdir. İyi bir öğrenim gördü. Arapça ve Farsça öğrendi. İstanbula geldi. Nefî mahlasını dostu Gelibolulu Alinin önerisiyle aldı. Çeşitli devlet memurluklarında bulundu. Hiciv edebiyatımızın en büyük şairlerinden biridir. Kaside türünde başarılıdır. Sağlam bir tekniği, ağır bir dili, cesur bir söyleyişi vardır. Sihâm-ı Kaza adlı hicivlerini okuyan padişah IV. Murad, bir daha yergi yazmamasını istedi. Bu konuda kendisinden söz aldı. Şair verdiği sözü tutmadı. Vezir Bayram Paşa, kendisi hakkında yazdığı hicviye nedeniyle, şairi 1635 yılında öldürttü. ESERLERİ: Türkçe Divan, Farsça Divan ve Siham-ı Kaza adlı eserleri vardır.

Nefi Wikipedia «TIKLA»

Nef'î, 17. yüzyıl Türk şâirlerindendir. Kasidede gerçek bir varlık göstermiş ve gerek kendi zamanında, gerekse sonraki yüzyıllarda kaside yazan bütün şairlere etki etmiştir.Asıl adı Ömer olan[1] Nef'i 1572 yılında Erzurum'un Hasankale'sinde doğdu. Bundan dolayı devrin kaynakları Nef'i'den Erzenü'r-Rumî diye söz ederler. Babası ülkesinin efradından Sipahi Mehmed Bey diye anılan bir kişidir. Daha küçük yaşlardan itibaren güçlü bir eğitim gördü. Öğrenimini Hasankale'de başlamış, sonra Erzurum'a gelerek devam ettirmiştir. Burada Türk edebiyatının ünlü eserlerini okudu, Arapça ve Farsça öğrendi. Nef'i Erzurum'da öğrenimini sürdürürken genç yaşında şiir yazmaya da başlamıştır. İlk mahlası Zarrî "zararlı"dır. 1585 Erzurum defterdarı olan Gelibolulu Müverrih Ali, şiirlerini görmüş, beğenmiş ve bu genç şaire Nef'i "nafi, yararlı" mahlasını vermiştir.

NefiSözlük Yorumları «TIKLA»

Nefi için değerli bir yorum yapılmamış, ilk yorumu siz yapın!


Nefi Yorumlar

Yorumla